Barnstugan Hälsingegatan AB

Med Reggio Emilia som grund

Hos oss ska barnet alltid stå i centrum utifrån målen i förskolans styrdokument. Våra sju förskolor bedriver en kompetent och välutvecklad pedagogisk verksamhet med Reggio Emilias filosofi som utgångspunkt.

Våra pedagoger är stödjande medforskare i barnens upptäckarlust och sökande efter kunskap i enlighet med filosofins pedagogiska idéer.

Vi har trygga och harmoniska miljöer som ska stimulera samarbete och social utveckling. Att få barnet att känna glädje i att vara på våra förskolor är också ett viktigt mål. Vi vill bidra till att barnens nyfikenhet på livet börjar gro hos oss.

• Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling enligt skollagen
• Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade i verksamheten.
• Barn placerat på en av företagets förskolor och vill byta till en annan av våra verksamheter
• Barn med längst kötid som önskar plats till den månaden då platsen är ledig eller tidigare.
Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, det vill säga äldre
barn går före yngre.

Visning av förskolorna sker första onsdagen i varje månad kl 9.00
Föranmäl besök till respektive förskola.


Välkomna till förskolorna i Barnstugan Hälsingegatan AB!

Visningar på förskolorna sker första onsdagen i varje månad.
Föranmäl besök till respektive förskola.
Välkomna!

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in