Barnstugan Hälsingegatan AB

Med Reggio Emilia som grund

Hos oss ska barnet alltid stå i centrum utifrån målen i förskolans styrdokument. Våra sju förskolor bedriver en kompetent och välutvecklad pedagogisk verksamhet med Reggio Emilias filosofi som utgångspunkt.

Våra pedagoger är stödjande medforskare i barnens upptäckarlust och sökande efter kunskap i enlighet med filosofins pedagogiska idéer.

Vi har trygga och harmoniska miljöer som ska stimulera samarbete och social utveckling. Att få barnet att känna glädje i att vara på våra förskolor är också ett viktigt mål. Vi vill bidra till att barnens nyfikenhet på livet börjar gro hos oss.

Visning av förskolorna sker första onsdagen i varje månad kl 9.00
Föranmäl besök till respektive förskola.


Välkomna till förskolorna i Barnstugan Hälsingegatan AB!

Visningar på förskolorna sker första onsdagen i varje månad.
Föranmäl besök till respektive förskola.
Välkomna!

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in