Barnstugan Hälsingegatan AB

Ansökan

Kösystem:
Stockholms stad inför nu ett nytt gemensamt ansökningssystem för att söka plats i fristående (privat) och kommunal förskola. Du som vårdnadshavare ansöker om plats via Min barnomsorg på Stockholm.se
Klicka på länken så skickas du vidare.... https://barnomsorg.stockholm.se/

Köregler:
Vid placering av barn gäller följande förturer där syskonförtur går först, sedan geografisk närhet och sist anmälningsdatum.

1) Syskonförtur:
Barnstugan Hälsingegatan AB:s förskolor har syskonförtur vilket betyder att man har förtur till lediga platser på förskolan där syskon redan går. Förturen betyder att man går före den befintliga kön och därmed går man inte efter ködagar vid placering av syskon.

2) Geografisk närhet:
Barnstugan Hälsingegatan AB:s förskolor har geografisk närhet vilket betyder att man har förtur till företagets övriga förskolor om man redan har en plats på en av våra förskolor. Förturen betyder att man går före den befintliga kön och därmed går man inte efter ködagar vid flytt av barn mellan företagets förskolor.

3) Anmälningsdatum:
Barnstugan Hälsingegatan AB placerar barn från den befintliga kön, vilka inte har förtur enligt något av ovan, utifrån det anmälningsdatum till aktuell förskola. Det barn som har den längsta kötiden blir erbjuden första lediga plats.