Barnstugan Hälsingegatan AB

Ansökan

Kösystem:
Du som vårdnadshavare ansöker om plats via Min barnomsorg på Stockholm.se
Klicka på länken så skickas du vidare.... https://forskola.stockholm/sok-plats-pa-forskolan/#step-3
Då vi är med i Stockholms stads gemensamma kö följer vi stadens köregler för fördelning av platser. Läs mer här: https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1898842

Köregler:
Vid placering av barn görs följande urval:

1) Barn med behov av stöd för sin utveckling i form av förskola enligt 8 kap 7 och 14 § skollagen.

2) Barn med platsgaranti som riskerar att inte få plats inom garantitiden.

3) Barnstugan Hälsingegatan AB:s förskolor har syskonförtur vilket betyder att man har förtur till lediga platser på förskolan där syskon redan går. Förturen betyder att man går före den befintliga kön och därmed går man inte efter ködagar vid placering av syskon.

4) Barnstugan Hälsingegatan AB:s förskolor har geografisk närhet vilket betyder att man har förtur till företagets övriga förskolor om man redan har en plats på en av våra förskolor. Förturen betyder att man går före den befintliga kön och därmed går man inte efter ködagar vid flytt av barn mellan företagets förskolor. (Detta går utöver Stockholms stads gemensamma köregler.)

5) Barnstugan Hälsingegatan AB placerar barn från den befintliga kön, vilka inte har förtur enligt något av ovan, utifrån det anmälningsdatum till aktuell förskola. Det barn som har den längsta kötiden blir erbjuden första lediga plats.