Barnstugan Hälsingegatan AB

Essingebarnen

Förskolan Essingebarnen ligger på Vänskapsvägen 45 på Stora Essingen i Stockholm. Vi har en spännande och härligt kuperad gård som barnen kan utforska och leka på. Dessutom har vi nära till skogsvägar, flera parker och bara några minuters gångavstånd till busslinje 1 och tvärbanan som kan ta oss till fler parker, skogen, teater och museer. Förskolan har en barngrupp som består av 24 barn i åldrarna 1-5 år.

Essingebarnen.jpg

Grunden i vår verksamhet är att barnet alltid ska stå i centrum enligt målen som baseras på förskolans styrdokument så som Läroplanen för förskolan, Stockholms stads förskoleprogram, Barnstugan Hälsingegatans egen verksamhetsplan och likabehandlingsplan.

Vårt arbetssätt är inspirerat av pedagogiken och filosofin i Reggio Emilia och tillsammans med barnen är vi pedagoger medforskare i deras nyfikna sökande och utforskande. Vi arbetar i projekt med barnen där vi tillsammans, pedagog och barn, söker information och kunskap. Vi samtalar och reflekterar samt använder oss mycket av skapande verksamhet som en uttrycksform. Pedagogerna utgår ifrån barnens behov och intressen i val av projekt och dess innehåll vilket bidrar till att barnen är med och påverkar innehållet i verksamheten. Allas tankar och åsikter ska respekteras och barnen uppmuntras till att ta hjälp av varandra och förstå vikten av samarbete.

Vi arbetar mycket i åldersindelade grupper med barnen för att vi på bästa sätt ska kunna utmana och stimulera varje barn i deras individuella utveckling. Men många stunder under dagen umgås också barn i olika åldrar och därmed inspireras och lär de av varandra. De yngre ges möjlighet att lära av de äldre och de äldre har möjlighet att hjälpa de yngre i deras utveckling.

Vi lägger stor vikt vid samtalet med barnen, både individuellt och med barnen i grupp. Alla ska få möjlighet att uttrycka sina tankar, åsikter och känslor utifrån sin egen personlighet. Språket har därför en mycket central roll i vårt arbete med att ge barnen verktyg för att kunna uttrycka viljor och erfarenheter. Vi skapar samtalssituationer med barnen många gånger under dagen och låter barnen reflektera och återberätta både erfarenheter och upplevelser.

Vår förskola ska också ge en trygg och harmonisk miljö som stimulerar samarbete och social utveckling. Vi arbetar därför mycket med den inre miljön som vi betraktar som den "tredje pedagogen". Det innebär att miljön ska vara tillgänglig, inspirerande, utforskande och utmanande för barnen. Allt material finns därför tillgängligt för alla att prova, just för att vi tror att alla kan om de ges möjlighet.

Förskolans kvalitet utvärderas kontinuerligt och systematiskt för att utvecklas och förbättras och vi har därför ett väl utarbetat systematiskt kvalitetsarbete. Varje barn ska få bästa möjliga förutsättning till utveckling och lärande under tiden på förskolan.

Essingebarnen1.jpg

Vill du veta mer, kontakta oss eller läs under Mer om Essingebarnen.

Vi som arbetar på Essingebarnen:
Camilla, förskollärare
Emma, barnskötare
AnnaPia, barnskötare
Ria, barnskötare
Sara, barnskötareFörskolan Essingebarnen
Vänskapsvägen 45
112 66 Stockholm
Telefon: 08-656 65 01
Mobil: 0700-73 35 09
E-post: essingebarnen@halsingegatan.se