Barnstugan Hälsingegatan AB

Klagomål

Synpunkter, frågor och klagomål

Om du som förälder har funderingar eller frågor om verksamheten vänder du dig naturligtvis i första hand till pedagogerna på respektive förskola.

Har du ytterligare frågor eller synpunkter som du inte kan få svar på från förskolan, kan du vända dig till Rektor/Skolchef, se "Ledning".

Har du ytterligare frågor eller synpunkter som du inte kan få svar på från Rektor/Skolchef, kan du vända dig till Vd, se "Ledning".

Har du ytterligare frågor eller synpunkter som du inte kan få svar på från Vd, kan du vända dig till Utbildningsförvaltningen:

Telefonnr till Utbildningsförvaltningen: 08-508 33 000
E-post:anmalan@​stockholm.se