Barnstugan Hälsingegatan AB

Ledning

Barnstugan Hälsingegatan AB

Benny Hahne: VD och delägare. Övergripande ansvar för företaget. Ekonomi och barnomsorgsavgifter. F.d. ordförande i SEFIF, f.d. medlem i Referensgruppen i Stockholms stadshus.

Pierina Lindgren: Delägare och arbetar som planeringsvikarie på förskolorna.

Åsa Larsson: Rektor och delägare. Ansvarsområden: personalfrågor, pedagogisk verksamhet och utveckling samt placeringar av barn.
Medlem i Stockholms stads Branchråd för förskola, medlem i referensgruppen.

Kontakt
VD:
Benny Hahne
Tel: 08- 33 94 60
benny@halsingegatan.se
Besöksadress: Gamla Brogatan 21

Rektor:
Åsa Larsson
Tel: 0704 - 91 79 80
asa@halsingegatan.se
Besöksadress: Gamla Brogatan 21

Skolchef:
Jenny Claesson
Tel: 0704- 71 30 34
jenny@halsingegatan.se
Besöksadress: Gamla Brogatan 21