Barnstugan Hälsingegatan AB

Mer om Spöket

Spoket-9.JPG

Förskolans verksamhet startar varje morgon utomhus från ca. 8.15 då vi strävar efter att varje barn ska få minst en utomhusvistelse per dag. För de barn som kommer tidigare startar morgonen inne. Frukost serveras om behov finns. På förskolan serverar vi lunch ca kl. 11 och mellanmål ca kl. 14.00. Barnen får dessutom frukt eller grönsaksstavar på förmiddagen och på sen eftermiddag. För barnen som sover har vi en sovvila efter lunch. Den varar så länge barnet behöver eller fram till mellanmålet. Barnen som inte sover vilar och slappnar av genom att lyssna på saga eller avslappningsmusik tillsammans med en pedagog alternativt sysselsätter sig med en lugn aktivitet.

För de barn som ska börja förskoleklass finns en speciell femårsgrupp en dag i veckan som är tänkt att vara skolförberedande. Då träffas alla blivande skolbarn från Barnstugan Hälsingegatans förskolor och gör olika aktiviteter tillsammans. Barnen får möjlighet att interagera med andra barn i samma ålder från andra förskolor samt lära känna nya vuxna.

Varje vecka skickar förskolan ut ett veckobrev där det i korthet beskrivs hur den pedagogiska verksamheten har sett ut under den gångna veckan samt viktig information till er föräldrar.

Gemensamt för Barnstugan Hälsingegatans förskolor

Förskolornas öppettider är förlagda utifrån de behov som föräldrar har anmält till förskolan. De flesta av våra förskolor har därför öppet mellan 7.30-17.30 måndag-fredag alla helgfria vardagar. (Vi följer Stockholms stads ramavtal för öppettider, 6.30–18.30, och ändrar öppettiderna vid behov). En dag per månad stänger förskolan kl. 16.00 på grund av personalmöte. Vid de tillfällen, då förskolan stänger tidigare för personalmöte, har heldagsstängt för planering eller semesterstängt, kan Barnstugan Hälsingegatan erbjuda en alternativ placering för de barn som då behöver omsorg. Behovet inventeras kontinuerligt.

Personalens arbetstider följer barnens kontraktstider. Det innebär att det är flest personal på förskolan när det är flest barn. Därför är det viktigt att ni respekterar kontraktstiderna. Var vänliga och säg till i god tid innan ni vill ändra ert barns kontrakt. Om ni blir försenad eller om någon annan än ni föräldrar ska hämta barnet, ring och meddela oss detta.

Lunchmaten som serveras på Barnstugan Hälsingegatans alla förskolor kommer från Matomsorg, ett cateringföretag som ligger i Skarpnäck.
Mer information finns på Matomsorgs hemsida http://www.matomsorg.se

En gång per termin bjuder förskolan in föräldrar till ett föräldramöte som är förlagt på kvällstid (utan barnen) då förskolans pedagoger presenterar verksamheten. I början på höstterminen erbjuds föräldrar ett avstämningssamtal där fokus ligger på barnets sociala samspel med andra barn och vuxna i olika sociala sammanhang. I början på vårterminen erbjuds föräldrarna ett utvecklingssamtal där pedagogerna informerar om barnets utveckling och lärande.

Under året bjuds föräldrar också in till sommaravslutning och föräldrafikan. Föräldrar är också välkomna att besöka förskolan en hel eller halv dag efter överenskommelse med pedagogerna om en passande dag.

Varje förskola har ett föräldraråd med några representanter som utses i föräldragruppen. Föräldrarådet träffar pedagogansvarig på förskolan samt förskolechefen en eller ett par gånger per termin. Här ges tillfälle för föräldrar att diskutera den pedagogiska verksamheten.

Vid sjukfrånvaro ska barnen sjukanmälas senast kl. 8.00 på morgonen. Barnet ska också friskanmälas helst dagen innan det kommer tillbaka eller senast kl. 8.00 samma dag.