Välkommen till Barnstugan Hälsingegatan

Hem

Vi har funnits i privat regi sedan 1992 och har successivt växt till att omfatta sju förskolor som samtliga ligger i Stockholm. Sedan februari 2020 drivs Barnstugan Hälsingegatan av Tivoli förskolor.

Om oss

I vår lärandeprocess är det framförallt barnet som står i fokus och inte vi vuxna. Det är barnet som själv ska komma fram till kunskapen och inte den vuxne som ska ”mata” barnet med färdig kunskap.

Öppettider

Vår verksamhet är anpassad till vårdnadshavarnas behov och livssituation. Förskolan ska finnas där för barnen oavsett om föräldrarna arbetar tidigt eller sent. Vi följer kommunens riktlinjer för öppettider; helgfria vardagar 6.30–18.30.

”Vi synliggör barns tankar genom språk, dokumentation och uttryck som skapande verksamhet, tillgång till utforskande, miljöer och material, vilket också stimulerar barnets lärande.”