Lammet

Lammet ligger på Gamla Brogatan 15, mitt i den hötorgsblomstrande betongen.Trots cityläget har vi en lummig och avskild bakgård som är mycket rolig och spännande att utforska och att leka på. Dessutom har vi nära till flera parker och med bara fem minuters gångväg till tunnelbanan eller pendeltåget kan vi även enkelt ta oss ut till skog och natur.

Förskolan Lammet har en traditionell förskolepedagogik med inspiration av Reggio Emilia filosofin. Vi arbetar i projektgrupper som är åldersindelade och vi pedagoger har ett medforskande arbetssätt vilket betyder att vi lyssnar in på vad barnens önskemål och deras intressen. Utifrån barnens idéer och intressen går vi vidare att fördjupa oss i olika projekt. Vi på Lammet strävar efter att barnens vistelsemiljö ska vara trygg, utmanande, inspirerande samt tillgänglig för samtliga som vistas på förskolan. Vi har välutbildade pedagoger med en stabil personalgrupp och det anser vi att det återspeglar sig i barngruppen. Eftersom barngruppen är liten har vi ett personligt möte med alla barn varje dag så att alla kan känna sig hörda och sedda. Trygghet är ett av ledorden här på Lammet trygga barn ger trygga föräldrar! Eftersom förskolan Lammet ligger mitt i city har vi stora möjligheter att ta oss till olika museum där vi kan fördjupa oss i olika utställningar. Vi har även en läs tant Ann som lånar böcker efter barnens intressen och önskemål. 

Om oss

Lammet består av en barngrupp på 21 barn i åldrarna 1-5 år. 

 • Vi arbetar i små grupper som är åldersindelade. 
 • Vi är en liten förskola där barnen blir sedda och hörda i en trygg miljö, här spelar det stor roll att vårdnadshavare och personal har en öppen kommunikation mellan varandra. 
 • Vårt mål med verksamheten är att barnens ideer ligga till grund för de olika projekt som vi arbetar med på förskolan. 

En dag på förskolan Lammet

 • 7.15 öppnar förskolan
 • 8.00 går vi ut på gården
 • Vid projektdagar går vi in runt 10.00 och arbetar i projektgrupper
 • 11.00 äter vi lunch
 • Efter lunch är det vila för de yngre barnen
 • Vi har en läs tant Ann som kommer och läser böcker för barnen mellan kl. 11-13
 • 14.00 är det mellanmål
 • Runt 15.00 går vi ut på gården och vädret tillåter 
 • Förskolan stänger kl. 17.30

Öppettider

 • Våra öppettider är 0715-17:30 
 • Stängt endast helgdagar
 • Förskolan stänger 2 dagar på VT samt HT för planeringsdagar, personalen har även personalmöte 1ggr /månaden från kl. 15:45
 • Vill du besöka oss? Ring då till förskolan för att boka tid för mer information 

Gemensamt för Barnstugan Hälsingegatans förskolor 

Förskolornas öppettider är förlagda utifrån de behov som föräldrar har anmält till förskolan. Vi följer Stockholms stads ramavtal för öppettider, 6.30–18.30, och ändrar öppettiderna vid behov. En dag per månad stänger förskolan kl 16.00 på grund av personalmöte. Vid de tillfällen, då förskolan stänger tidigare för personalmöte, har heldagsstängt för planering eller semesterstängt, kan Barnstugan Hälsingegatan erbjuda en alternativ placering för de barn som då behöver omsorg. Behovet inventeras kontinuerligt. 

Personalens arbetstider följer barnens kontraktstider. Det innebär att det är flest personal på förskolan när det är flest barn. Därför är det viktigt att ni respekterar kontraktstiderna. Var vänliga och säg till i god tid innan ni vill ändra ert barns kontrakt. Om ni blir försenad eller om någon annan än ni föräldrar ska hämta barnet, ring och meddela oss detta. 

Lunchmaten som serveras på Barnstugan Hälsingegatans alla förskolor kommer från Matomsorg, ett cateringföretag som ligger i Skarpnäck. 
Mer information finns på Matomsorgs hemsida http://www.matomsorg.se 

En gång per termin bjuder förskolan in föräldrar till ett föräldramöte som är förlagt på kvällstid (utan barnen) då förskolans pedagoger presenterar verksamheten. I början på höstterminen erbjuds föräldrar ett avstämningssamtal där fokus ligger på barnets sociala samspel med andra barn och vuxna i olika sociala sammanhang. I början på vårterminen erbjuds föräldrarna ett utvecklingssamtal där pedagogerna informerar om barnets utveckling och lärande. 

Under året bjuds föräldrar också in till sommaravslutning och föräldrafikan. Föräldrar är också välkomna att besöka förskolan en hel eller halv dag efter överenskommelse med pedagogerna om en passande dag. 

Varje förskola har ett föräldraråd med några representanter som utses i föräldragruppen. Föräldrarådet träffar pedagogansvarig på förskolan samt förskolechefen en eller ett par gånger per termin. Här ges tillfälle för föräldrar att diskutera den pedagogiska verksamheten. 

Vid sjukfrånvaro ska barnen sjukanmälas senast kl. 8.00 på morgonen. Barnet ska också friskanmälas helst dagen innan det kommer tillbaka eller senast kl. 8.00 samma dag.