Gunghästen

Förskolan Gunghästen ligger på natursköna Lilla Essingen, Montebellogatan 1, ett stenkast från vattnet. Gunghästen ligger i ett fristående hus och har en mysig gård som väcker nyfikenhet och upptäckarglädje. Förskolan har också en av Stockholms vackraste utsikter över Kungsholmen, Västerbron och Långholmen. På andra sidan staketet finns en stor lekpark med många utmaningar och en hel fotbollsplan att springa på. Runt om på Lilla Essingen finns fler parker som är lättillgängliga ett par minuters promenad bort. Vi har tre minuters gångväg till buss 1 som tar oss antingen till Stora Essingen och tvärbanan eller in mot city och tunnelbanan.

Om oss
Gunghästen har en barngrupp som består av 20 barn i åldrarna 1-5 år.

  • Vi arbetar i olika gruppkonstruktioner beroende på lärande för att lära av varandra men även utmanas i sin åldersgrupp.
  • Vi är en liten förskola där barnen blir sedda och hörda i en trygg miljö, här spelar det stor roll att vårdnadshavare och personal har en öppen kommunikation mellan varandra. 
  • Vårt mål med verksamheten är att vi arbetar efter ett salutogenförhållningssätt som genomsyrar vår vecka förutom att vi är en traditionell förskola.
  • Detta innebär att vi har ett friskvårdstänk som genomsyrar verksamheten.
  • Aktiviteter som yoga, qi-gong .massage och värdegrundssamtal men även dagliga pulshöjande aktiviteter.
  • För att skapa utrymme för en stressfri vardagsrytm har vi prioriterat att äta frukost kl 9.00 och lunch kl 13.00. Det ger barnen tid till att få långa lärande stunder för lek eller andra aktiviteter.

En dag på förskolan
7.15 – Förskolan öppnar
Vi är ute på gården på morgonen vid lämningen och går in i olika etapper till 
9.00 till frukost . Efter frukost startar vi upp dagen med olika aktiviteter, det kan vara projektgrupper , 5-årsgrupper eller olika mindre grupper för att arbeta med valda lärande teman.
11.00 är det vila för de barn som sover.
Cirka 12.30 har vi samlingar på respektive avdelning.
13.00 serveras lunch.
13.45 är det dags för vila i form av någon av våra hälsometoder eller saga för de äldre barnen och sedan startar eftermiddags aktiviteterna. De yngsta barnen som har haft sovvila, före lunch är redo för aktiviteter ute eller inne.
Efter mellanmålet går vi ut och har olika eftermiddagsaktiviteter ute antingen på gården eller i vårt närområde.
16.30 samlas barnen för en fruktstund
17.30 Förskolan stänger inomhus eller ute på gården lite beroende på vädret.

Lunchmaten serveras av Greating catering. www.greating.se

Mer om Gunghästen

Öppettider
Våra öppet tider är 0715-17:30.  
Stängt endast helgdagar.
Förskolan stänger två dagar på VT samt HT för planeringsdagar, personalen har även personalmöte en gång imånaden från kl 15.45.
Vill du besöka oss? Ring då till förskolan för att boka tid för mer information 
Stockholm stads regler för öppettider och schema

Gemensamt för Barnstugan Hälsingegatans förskolor 
Förskolornas öppettider är förlagda utifrån de behov som föräldrar har anmält till förskolan. Vi följer Stockholms stads ramavtal för öppettider, 6.30–18.30, och ändrar öppettiderna vid behov. En dag per månad stänger förskolan kl 16.00 på grund av personalmöte. Vid de tillfällen, då förskolan stänger tidigare för personalmöte, har heldagsstängt för planering eller semesterstängt, kan Barnstugan Hälsingegatan erbjuda en alternativ placering för de barn som då behöver omsorg. Behovet inventeras kontinuerligt. 

Personalens arbetstider följer barnens kontraktstider. Det innebär att det är flest personal på förskolan när det är flest barn. Därför är det viktigt att ni respekterar kontraktstiderna. Var vänliga och säg till i god tid innan ni vill ändra ert barns kontrakt. Om ni blir försenad eller om någon annan än ni föräldrar ska hämta barnet, ring och meddela oss detta. 

En gång per termin bjuder förskolan in föräldrar till ett föräldramöte som är förlagt på kvällstid (utan barnen) då förskolans pedagoger presenterar verksamheten. I början på höstterminen erbjuds föräldrar ett avstämningssamtal där fokus ligger på barnets sociala samspel med andra barn och vuxna i olika sociala sammanhang. I början på vårterminen erbjuds föräldrarna ett utvecklingssamtal där pedagogerna informerar om barnets utveckling och lärande. 

Under året bjuds föräldrar också in till sommaravslutning och föräldrafikan. Föräldrar är också välkomna att besöka förskolan en hel eller halv dag efter överenskommelse med pedagogerna om en passande dag. 

Varje förskola har ett föräldraråd med några representanter som utses i föräldragruppen. Föräldrarådet träffar pedagogansvarig på förskolan samt förskolechefen en eller ett par gånger per termin. Här ges tillfälle för föräldrar att diskutera den pedagogiska verksamheten. 

Vid sjukfrånvaro ska barnen sjukanmälas senast kl. 8.00 på morgonen. Barnet ska också friskanmälas helst dagen innan det kommer tillbaka eller senast kl. 8.00 samma dag.