Gunghästen

Förskolan Gunghästen ligger på natursköna Lilla Essingen, Montebellogatan 1, ett stenkast från vattnet. Gunghästen ligger i ett fristående hus och har en mysig gård som väcker nyfikenhet och upptäckarglädje. Förskolan har också en av Stockholms vackraste utsikter över Kungsholmen, Västerbron och Långholmen. På andra sidan staketet finns en stor lekpark med många utmaningar och en hel fotbollsplan att springa på. Runt om på Lilla Essingen finns fler parker som är lättillgängliga ett par minuters promenad bort. Vi har tre minuters gångväg till buss 1 som tar oss antingen till Stora Essingen och tvärbanan eller in mot city och tunnelbanan.

Om oss
Gunghästen har en barngrupp som består av 20 barn i åldrarna 1-5 år.

Vi är en liten förskola där barnen blir sedda och hörda i en trygg miljö, här spelar det stor roll att vårdnadshavare och personal har en öppen kommunikation mellan varandra. 

Vårt mål med verksamheten är att vi arbetar efter ett salutogenförhållningssätt vilket innebär i korta drag att vi tillvaratar barnens styrkor och ser deras möjligheter. Vi arbetar för att stärka barnens tillit till sin egen förmåga.

En dag på förskolan

  • Förskolan öppnar 7.00 och vi serverar frukost 7.30 till de som har behov
  • Pedagogisk verksamhet och fruktstund
  • Lunch 11.00
  • Sovila/avslappning
  • Lugna aktiviteter
  • Mellanmål 14.00
  • Pedagogisk verksamhet ute/inne
  • Stängning ute eller inne

Lunch får vi från cateringfirman www.matomsorg.se

Mer om Gunghästen

Öppettider
Våra öppettider är 7.00-17.30.  
Stängt endast helgdagar.
Förskolan stänger två dagar på VT samt HT för planeringsdagar, personalen har även personalmöte en gång i månaden från kl 16.00.
Vill du besöka oss? Ring då till förskolan för att boka tid för mer information 
Stockholm stads regler för öppettider och schema

Klagomålshantering
Vi har som mål att erbjuda god kvalitet här på Gunghästen! Vi vill veta vad du tycker, inget är så bra att det inte kan bli bättre och synpunkter bidrar till att utveckla utbildningen. Det kan vara klagomål, beröm eller idéer. Ge oss möjligheten att rätta till fel och brister genom att tala om vad du inte är nöjd med eller vad du är nöjd med. Du vänder dig i första hand till personalen. Du kan även anonymt framföra synpunkter i ”ris och roslådan” placerad i förskolans entré.
– Personal: Du ska i första hand prata med personal på förskolan eller kontaktar dem via telefon.
Telefonnummer till avdelningen: 0709-74 49 05
Rektor: Nästa steg är att ni vänder ni er till förskolans rektor via mail rektor@fskgunghästen.se  och mobil 072- 988 64 83 eventuellt bokar in ett möte.
– Skolchef: Nästa steg är att vända sig till skolchefen det gör ni via mail hadeel.abbas@tivoliforskolor.se.
– Huvudman: Nästa steg är att kontakta huvudmannen på huvudman@tivoliforskolor.se
– Utbildningsförvaltningen: Sista steget är att kontakta utbildningsförvaltningen på 08-508 330 00.

Gemensamt för Barnstugan Hälsingegatans förskolor 
Förskolornas öppettider är förlagda utifrån de behov som föräldrar har anmält till förskolan. Vi följer Stockholms stads ramavtal för öppettider, 6.30–18.30, och ändrar öppettiderna vid behov. En dag per månad stänger förskolan kl 16.00 på grund av APT, arbetsplatsträff.

Vid de tillfällen, då förskolan stänger tidigare, har heldagsstängt för planering eller semesterstängt, erbjuder Gunghästen en alternativ placering för de barn som har behov av omsorg.

Personalens arbetstider följer barnens kontraktstider. Det innebär att det är flest personal på förskolan när det är flest barn. Därför är det viktigt att ni respekterar kontraktstiderna. Var vänliga och säg till två veckor innan ni vill ändra ert barns kontrakt. Om ni blir försenade eller om någon annan än ni vårdnadshavare ska hämta barnet, lägg in det i Tyra eller ring och meddela oss.

På hösten bjuder förskolan in till vårdnadshavarmöte som är förlagt på kvällstid (utan barnen) då förskolans pedagoger presenterar verksamheten. I början på vårterminen erbjuds vårdnadshavare ett utvecklingssamtal där pedagogerna informerar om barnets utveckling och lärande.

Under året bjuds vårdnadshavare också in till sommaravslutning och fika. Vårdnadshavare är också välkomna att besöka förskolan en hel eller halv dag efter överenskommelse med pedagogerna.

Gunghästen har ett förskole råd med representanter som utses under vårdnadshavarmötet. Rådet träffar platsansvarig samt rektor en eller ett par gånger per termin. Här ges tillfälle för vårdnadshavare att diskutera den pedagogiska verksamheten.  Vid sjukfrånvaro ska barnen sjukanmälas senast kl. 8.00 på morgonen. Barnet ska också friskanmälans  dagen innan det kommer tillbaka eller senast kl. 8.00 samma dag.