Essingebarnen

Förskolan Essingebarnen ligger på stora Essingen nära Essingetorget och är en liten, kreativ och lekfull förskola med plats för 25 barn i åldrarna 1-5 år.

Förskolan Essingebarnen har en traditionell förskolepedagogik. Vi arbetar i tre projektgrupper och anpassar utbildningsnivån efter barnens ålder. Pedagogerna har ett medforskande arbetssätt vilket betyder att vi lyssnar in på vad barnens önskemål och deras intressen. På så sätt kan vi gå vidare i projektarbetet.

Veckan bygger på trygga rutiner och en lugn dagsrytm med frukost kl 0900 och lunch kl 1300. Detta ger långa lek och lär stunder för barnen där rytmen gynnar barnen att göra klart och få tid till lärande och lek.

Vi har en inspiration av hälsopedagogik med att vistas ute i alla väder då har vi  tex pulshöjande aktiviteter. Inne kan vi inspirera med lugn och ro som yoga och massage, för att orka dagen arbetar vi med aktiv vila att få landa en stund med att få kompis massage , lyssna på avslappningsmusik eller vila.

Barnen får då kraft och energi att fördjupa sig i de olika ämnesområdena utifrån förskolan läroplan, som skapande, matematik, språk, normer och värden, teknik, naturkunskap. Undervisningen planeras utifrån vår uppföljning av föregående vecka. Vi utgår då från dokumentationer från SKA samt dokumenterat på TYRA. Utifrån det kan vi se om intresset finns kvar eller om vi ska presentera en ny aktivitet inom något av våra prioriterade mål .

Vi erbjuder en närmiljö med fina parker, fotbollsplan och bibliotek som vi ofta besöker. Förskolan ligger nära busshållplatsen så vi tar oss även lätt i väg för längre utflykter. Vi besöker olika museum och teatrar och bygger en aktiv kultur i olika kulturella upplevelser. Informations om vad som händer i verksamheten eller informationsbrev får du genom Tyra som vårdnadshavare.

Lunchmaten serveras av Greating catering. www.greating.se

En dag på förskolan

7.15 – Förskolan öppnar
Vi är ute på gården på morgonen vid lämningen och går in i olika etapper till 
9.00 till frukost. 
Efter frukost startar vi upp dagenmed olika aktiviteter, det kan vara projektgrupper , 5-årsgrupper eller olika mindre grupper för att arbeta med valda utvecklingsmål.
11.00 är det vila för de barn som sover.
Cirka 12.30 har vi en sago vila eller kompis massage
13.00 serveras lunch.
13.45 15.30 vi är i en pedagogisk lekmiljö , här varvar vi att vara inne eller ute och får tid att vara i mindre grupper för lärande och lek utifrån sina val.
16.30 samlas barnen för en fruktstund
17.30 Förskolan stänger inomhus eller ute på gården lite beroende på vädret. Varmt välkomna till förskolan Essingebarnen!

Gemensamt för Barnstugan Hälsingegatans förskolor 
Förskolornas öppettider är förlagda utifrån de behov som föräldrar har anmält till förskolan. Vi följer Stockholms stads ramavtal för öppettider, 6.30–18.30, och ändrar öppettiderna vid behov. En dag per månad stänger förskolan kl 16.00 på grund av personalmöte. Vid de tillfällen, då förskolan stänger tidigare för personalmöte, har heldagsstängt för planering eller semesterstängt, kan Barnstugan Hälsingegatan erbjuda en alternativ placering för de barn som då behöver omsorg. Behovet inventeras kontinuerligt. 

Personalens arbetstider följer barnens kontraktstider. Det innebär att det är flest personal på förskolan när det är flest barn. Därför är det viktigt att ni respekterar kontraktstiderna. Var vänliga och säg till i god tid innan ni vill ändra ert barns kontrakt. Om ni blir försenad eller om någon annan än ni föräldrar ska hämta barnet, ring och meddela oss detta. 

En gång per termin bjuder förskolan in föräldrar till ett föräldramöte som är förlagt på kvällstid (utan barnen) då förskolans pedagoger presenterar verksamheten. I början på höstterminen erbjuds föräldrar ett avstämningssamtal där fokus ligger på barnets sociala samspel med andra barn och vuxna i olika sociala sammanhang. I början på vårterminen erbjuds föräldrarna ett utvecklingssamtal där pedagogerna informerar om barnets utveckling och lärande. 

Under året bjuds föräldrar också in till sommaravslutning och föräldrafikan. Föräldrar är också välkomna att besöka förskolan en hel eller halv dag efter överenskommelse med pedagogerna om en passande dag. 

Varje förskola har ett föräldraråd med några representanter som utses i föräldragruppen. Föräldrarådet träffar pedagogansvarig på förskolan samt förskolechefen en eller ett par gånger per termin. Här ges tillfälle för föräldrar att diskutera den pedagogiska verksamheten. 

Vid sjukfrånvaro ska barnen sjukanmälas senast kl. 8.00 på morgonen. Barnet ska också friskanmälas helst dagen innan det kommer tillbaka eller senast kl. 8.00 samma dag.