Kontakt

Postadress till samtliga förskolor
Box 150 50, 104 65 Stockholm

Vänligen kontakta respektive förskola för att boka ett besök.

Förskolan Bubblan 
Hälsingegatan 14-16 
Rektor: Maria Spindler: 0729-88 64 83
rektor@fskbubblan.se
pedagoger@fskbubblan.se

Förskolan Drejaren 
Tomtebogatan 25
Rektor: Anna-Karin Lind 0706-72 12 60
anna-karin.lind@tivoliforskolor.se
pedagoger@fskdrejaren.se

Förskolan Eldaren
Tomtebogatan 14 
Rektor: Anna-Karin Lind 0706-72 12 60
anna-karin.lind@tivoliforskolor.se
pedagoger@fskeldaren.se

Förskolan Essingebarnen 
Vänskapsvägen 45 
Avdelning: 0700-73 35 09
pedagoger@essingebarnen.se
Rektor: Fernanda Calace Cardeo 0735-35 12 67
rektor@essingebarnen.se

Förskolan Gunghästen 
Montebellogatan 1, Luxparken
Rektor: Maria Spindler: 0729-88 64 83    
rektor@fskgunghasten.se
Avdelning: 0709-74 49 05/0729-61 01 81
pedagoger@fskgunghasten.se

Förskolan Lammet 
Gamla Brogatan 15
0704-48 25 30 
Rektor: Kristin Karlsten 0722-47 28 23  
rektor@fsklammet.se
pedagoger@fsklammet.se

Förskolan Spöket 
Dalagatan 34
Rektor: Fernanda Cardeo 0735-35 12 67 
Rektor@fskspoket.se
Pedagoger@fskspoket.se