Kontakt

Rektor: 
Åsa Larsson 
070 – 491 79 80 

Postadress till samtliga förskolor
Box 150 50, 104 65 Stockholm

Visning av förskolorna sker första onsdagen i varje månad kl 9.00 .
Föranmäl besök till respektive förskola.

Förskolan Bubblan 
Hälsingegatan 14-16 
08-33 08 45
0730-88 14 96 
bubblan@halsingegatan.se

Förskolan Drejaren 
Tomtebogatan 25
08-30 48 50
073-640 46 08  
drejaren@halsingegatan.se

Förskolan Eldaren
Tomtebogatan 14 
08-30 48 05
070-471 48 49 
eldaren@halsingegatan.se

Förskolan Essingebarnen 
Vänskapsvägen 45 
08-656 65 01
0700-73 35 09 
essingebarnen@halsingegatan.se

Förskolan Gunghästen 
Montebellogatan 1, Luxparken
08-656 38 51
070-866 17 95  
gunghasten@halsingegatan.se

Förskolan Lammet 
Gamla Brogatan 15 
08-20 55 77
070-448 25 30
lammet@halsingegatan.se

Förskolan Spöket 
Dalagatan 34
08-31 55 19 
0739-88 17 81
spoket@halsingegatan.se