Kontakt

Postadress till samtliga förskolor
Box 150 50, 104 65 Stockholm

Visning av förskolorna sker första onsdagen i varje månad kl 9.00 .
Föranmäl besök till respektive förskola.

Förskolan Bubblan 
Hälsingegatan 14-16 
Rektor: Anki Stubbendorff 0735-35 12 57
bubblan@halsingegatan.se

Förskolan Drejaren 
Tomtebogatan 25
Rektor: Karina Nordlund 0735-35 12 74
drejaren@halsingegatan.se

Förskolan Eldaren
Tomtebogatan 14 
070-471 48 49
Rektor: Karin Nacke 070-789 75 98
rektor-eldaren@tivoliforskolor.se

Förskolan Essingebarnen 
Vänskapsvägen 45 
Rektor: Emilia Rojas 0768-97 64 22
emilia@halsingegatan.se

Förskolan Gunghästen 
Montebellogatan 1, Luxparken
Rektor: Katarina Bankefors: 0735-35 12 67  
katarina@halsingegatan.se

Förskolan Lammet 
Gamla Brogatan 15 
Rektor: Hanna Ahlinder 0735-35 12 94  
hanna@halsingegatan.se

Förskolan Spöket 
Dalagatan 34
Rektor: Anki Stubbendorff 0735-35 12 57
spoket@halsingegatan.se