Kontakt

Postadress till samtliga förskolor
Box 150 50, 104 65 Stockholm

Visning av förskolorna sker första onsdagen i varje månad kl 9.00 .
Föranmäl besök till respektive förskola.

Förskolan Bubblan 
Hälsingegatan 14-16 
Rektor: Anki Stubbendorff 0735-35 12 57
rektor@fskbubblan.se
pedagoger@fskbubblan.se

Förskolan Drejaren 
Tomtebogatan 25
Rektor: Karin Nacke 0707-89 75 98
rektor@fskdrejaren.se
pedagoger@fskdrejaren.se

Förskolan Eldaren
Tomtebogatan 14 
Rektor: Karin Nacke 0707-89 75 98
rektor@fskeldaren.se
pedagoger@fskeldaren.se

Förskolan Essingebarnen 
Vänskapsvägen 45 
Avdelning: 0700-73 35 09
pedagogerna@essingebarnen.se
Rektor: Katarina Bankefors 0735-35 12 67
rektor@essingebarnen.se

Förskolan Gunghästen 
Montebellogatan 1, Luxparken
Rektor: Katarina Bankefors: 0735-35 12 67  
rektor@fskgunghasten.se
Avdelning: 0709-74 49 05
pedagoger@fskgunghasten.se

Förskolan Lammet 
Gamla Brogatan 15
0704-48 25 30 
Rektor: Hanna Ahlinder 0735-35 12 94  
rektor@fsklammet.se
pedagoger@fsklammet.se

Förskolan Spöket 
Dalagatan 34
Rektor: Jenny Karlsson 0737-76 20 46
rektor@fskspoket.se
pedagoger@fskspoket.se